0981 805 868

HỌP GIAO BAN QUÝ 2/2019

CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONAL

Họp Giao Ban Quý 2/2019

Nhằm tổng kết công tác tình hình tại mục tiêu, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ mới cho nhiệm kỳ tới, cũng như  đề ra kế hoạch chuẩn bị triển khai cho mục tiêu mới.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONAL

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Công ty TNHH DV BV Thăng Long Professional, đã tổ chức họp thường niên Quý 2, năm 2019.

Chủ trì cuộc họp: Giám Đốc Phạm Văn Ích, Phó Giám Đốc: Hà Minh Toàn, Các cán bộ phòng ban của Công ty cùng các chỉ huy Mục tiêu.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONAL

 

 

 

 

CHIA SẺ: