0981 805 868

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Sáng ngày 16/06/2019, thực hiện chỉ đạo của Cục CSQLHC về TTXH (C64) – Bộ Công An, Công Ty TNHH DV BV Thăng Long Professional khai mạc lớp tập huấn về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho CB – NV Công Ty năm 2019.

Lớp Tập Huấn Quản Lý Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ

Khóa huấn luyện cho hơn 60 học viên là cán bộ nhân viên của Công Ty tại Hội trường TP.HCM. Cán bộ nhân viên tham gia lớp tập huấn được phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng, kỹ năng, kỹ thuật sử dụng và cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác lập hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của lực lượng Bảo Vệ trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONAL

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò trách nhiệm của lực lượng Bảo vệ trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để có đủ tiêu chuẩn và chuyên môn nhằm thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONALSau khóa tập huấn, các học viên sẽ được sát hạch thông qua kiểm tra đánh giá về lý thuyết và thực hành để cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định..

Nguyễn Quang Minh