0981 805 868

QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO BẢO VỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG

Khi nhận được đề nghị của các ngân hàng, căn cứ tính chất, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, cơ quan Công an sẽ xem xét trang bị các loại công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ…

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONALCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG PROFESSIONAL

Giải đáp thắc của cử tri về việc cần trang bị cho lực lượng bảo vệ và bố trí lực lượng an ninh tại các ngân hàng để bảo vệ tài sản của người dân, Bộ Công an cho hay, theo quy định tại Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan thì lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới thuộc Danh mục các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân. Các ngân hàng khác có trách nhiệm bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách tại trụ sở theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09-01-2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoặc thuê nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thuộc các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016.

Về trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách và nhân viên bảo vệ thuê của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được thực hiện theo Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Theo đó, khi nhận được đề nghị của các ngân hàng, căn cứ tính chất, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, cơ quan Công an sẽ xem xét trang bị các loại công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ; tuy nhiên, trước khi được trang bị và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, lực lượng bảo vệ phải được cơ quan có thẩm quyền đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ, chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ và sử dụng công cụ hỗ trợ.

Như vậy, các quy định về bố trí lực lượng bảo vệ và trang bị công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ tại các ngân hàng đã có đầy đủ. Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp, hướng dẫn ngành ngân hàng tăng cường công tác bảo vệ tại các trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, góp phần chủ động bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.